LỊCH SỬ NGHỀ NUÔI TÔM HÙM TẠI SÔNG CẦU PHÚ YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CUNG CẤP

TÔM HÙM VIỆT

LỊCH SỬ NGHỀ NUÔI TÔM HÙM TẠI SÔNG CẦU PHÚ YÊN

Xuất phát từ cậu 2 hiệp ( lúc đó làm công an kình tế huyện Sông Cầu sau 1 chuyến công tác học từ đâu về triển khai ở Phước Lý ) và Nhà mình cũng nuôi cùng năm đó tại bờ đắp Bãi Đồng DƯỚI- Phú Mỹ -Xuân phương.
Vì lúc đó chưa hiểu biết và kỹ thuật chưa có, tại Phước Lý cậu mình nuôi không thành Công còn nhà mình thì nuôi rất khó khăn và ít đạt, tuy nhiên ba mình rất kiên trì thay đổi chổ nuôi ( chuyển vào lạch eo Bông) thay đổi lồng nuôi lúc đó chỉ cắm tre và căng lưới nước rất cạn mỗi mùa mưa nước ngọt tôm chết rất nhiều.
Lúc đó mình còn nhỏ tuy nhiên tham gia rất nhiều vào quá trình nuôi. Mình luôn tự hào là một trong những nhà nuôi tôm hùm đầu tiên tại Sông Cầu, nhờ những cố gắng và kiên trì của ba mình nên nghề tôm hùm phát triển rất sớm tại Sông Cầu.
Sau vài năm thành công khu Phú mỹ nghề tôm hùm bắt đầu phát triển khắp Huyện. Mình có rất nhiều kỷ niệm sự hình thành và phát triển của nghề nuôi tôm hùm Sông Cầu có thời gian sẽ kể từng phần, từ những kiểu lồng đầu tiên, cách cho ăn chăm sóc, cảo lồng, Phương tiện cho ăn ....vv
( Nếu ac nào biết thêm về tư liệu xin cho ý kiến để các bài viết sau chính xác và đầy đủ hơn)
Tags : Tôm hùm sống | Tôm hùm đông lạnh | Tôm hùm alaska | Tôm hùm giống | Ốc hương | Cua cà mau|