CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Bảo vệ thông tin cá nhân: Công ty tôm hùm Việt cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên và bất kỳ bên liên quan nào. Điều này bao gồm việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân theo đúng quy định pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn thông tin.

  2. Quản lý truy cập thông tin: Công ty tôm hùm Việt áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập để đảm bảo chỉ có nhân viên có quyền truy cập được vào thông tin cần thiết. Các biện pháp bao gồm quản lý quyền truy cập, xác thực người dùng và mã hóa dữ liệu.

  3. Bảo vệ hệ thống và mạng: Công ty tôm hùm Việt thiết lập các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho hệ thống và mạng. Điều này bao gồm cài đặt phần mềm chống vi-rút, tường lửa, kiểm tra xâm nhập và theo dõi hoạt động mạng.

  4. Giảm rủi ro và đào tạo nhân viên: Công ty tôm hùm Việt thực hiện các biện pháp giảm rủi ro như sao lưu dữ liệu định kỳ, kiểm tra bảo mật hệ thống và đào tạo nhân viên về quy tắc bảo mật thông tin và các quy trình liên quan.

  5. Tuân thủ quy định pháp luật: Công ty tôm hùm Việt tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin, bao gồm quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân